Valpreventie en Ouderenzorg (Geriatrie)


Valpreventie
Door de toenemende vergrijzing neemt het aantal valongelukken toe. De meeste valincidenten zijn in en rondom huis.

Een val op oudere leeftijd heeft verstrekkende gevolgen en kan de kwaliteit van leven verminderen. Naast de lichamelijke gevolgen krijgt men ook angst om weer te vallen, waardoor mensen minder gaan bewegen, er ontstaat verlies van spierkracht en conditie, men wordt stijver en de balans en het evenwicht verminderen. Hier kunt u wat aan doen!

In samenwerking met de huisartsen, de Praktijk Ondersteuners Huisartsen (POH) en de thuiszorgorganisaties, de Vierstroom, Buurtzorg en Zorgpartners in Reeuwijk heeft onze praktijk een valketen opgezet. Dit met als doel het terugdringen van het risico op vallen bij (kwetsbare) ouderen en mensen met een verhoogd valrisico.

Ouderenzorg (Geriatrie)
Veel mensen willen, met het ouder worden, zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. Ze willen daarbij zo onafhankelijk en zelfstandig mogelijk blijven. Het doel van thuiszorgtherapie is betere zorg voor thuiswonende ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten.

De therapie kan snel en adequaat worden toegepast bij allerlei bewegingsproblemen. De geriatrisch therapeut kan helpen bij het handhaven en/of het verbeteren van de thuissituatie waarbij een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven wordt nagestreefd. Ook kan de geriatrisch therapeut ondersteuning geven aan de mantelzorger bijv. rondom tilhandelingen. Dit gebeurt in samenwerking met andere zorgverleners, zoals thuiszorgmedewerkers (Vierstroom, Buurtzorg en Zorgpartners), huisarts, POH, ergotherapeut enz.

In onze praktijk heeft Nelly Pijper zich gespecialiseerd tot Geriatrisch Oefentherapeut. Daarnaast heeft Nelly een specialisatie in diagnostiek en consultatie rondom de valproblematiek. In onze praktijk kunt u terecht voor individuele behandeling en begeleiding.