Slaapoefentherapie

slaapoefentherapie Reeuwijk


Slaapoefentherapie voor een brede kijk op uw nachtrust. 

De dag beïnvloedt de nacht en een slechte nacht heeft invloed op uw dag. Wanneer u slecht slaapt of slaap tekortkomt heeft u hier last van in uw dagelijks functioneren. Daarnaast beïnvloeden uw gevoel, denken, handelen en omgeving uw nachtrust. Een slaapprobleem is daardoor een 24-uurs probleem. Chronische slapeloosheid heeft gevolgen voor uw lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Slapeloosheid heeft een grote gedragsmatige component. Een oefentherapeut helpt mensen door middel van bewustwording en gedragsverandering. We werken aan de duur, de kwaliteit en het tijdstip van de slaap.  Zowel uw dag als uw nacht nemen we in onze 24-uurs aanpak onder de loep. We doorbreken de vicieuze cirkels waarin u terecht bent gekomen bij slaapproblemen. De therapie is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en is voor u direct toepasbaar.

Oefentherapeuten richten zich met name op de ‘zachte’ slaapproblemen zoals insomnie, hypersomnie en bioritmeproblematiek. Slaapproblemen kunnen meerdere oorzaken hebben en daarom zoekt de oefentherapeut met u naar oorzaken op biologisch, psychologisch en sociaal vlak. Daarnaast kan er sprake zijn van kwetsbaarheidsfactoren en/of in standhoudende factoren. Ook biedt de oefentherapeut nazorg (na behandeling in het slaapcentrum) voor apneu, restless legs en parasomnieen.

In onze praktijk zijn zowel Yvonne Looman en Nelly Pijper gespecialiseerd als slaapoefentherapeut. Kijk voor meer informatie op de website slaapoefentherapie.nl voor alle adressen van slaapoefentherapeuten bij u in de buurt. De behandeling door een oefentherapeut wordt vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Check uw polis voor de geldende voorwaarden en tarieven.