Privacyverklaring

Privacyverklaring

In navolging van de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming, die vanaf 25 mei 2018 van kracht is, berichten wij het volgende:

Wij kunnen ons werk niet uitvoeren zonder dat we bepaalde persoonsgegevens verwerken. Dit doen wij met de grootst mogelijke zorg.

Uw gegevens worden, uiteraard met uw (mondelinge) toestemming voor ons dossier gebruikt en gedeeld met verwijzers, andere relevante zorgverleners, Vecozo (zorgverzekeraars), Qualiview(klanttevredenheidsonderzoek), Intramed (softwareleverancier) e indien nodig andere belanghebbenden. Met deze partijen hebben wij een verwerkingsovereenkomst.

Bij aanvang van elke behandeling wordt een behandelplan en bijbehorende overeenkomst opgesteld. Dit in het kader van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomsten. De vastlegging van persoonsgegevens is wettelijk verplicht uit hoofde van deze wet. Deze overeenkomst wordt bij aanvang van de eerste behandeling met u besproken.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor we deze persoonsgegeven van  u hebben gekregen met een maximum van 15 jaar.

We beveiligen onze ICT-infrastructuur adequaat en monitoren de systemen proactief. Uw veiligheid en privacy staan bij onze praktijk voorop.

Voor vragen en/of nadere informatie kunt u terecht bij Yvonne Looman of Nelly Pijper. tel; 0182-395941.