Klachtenregeling

Mocht u een klacht hebben dan is de eerste stap voor u een gesprek aangaan met uw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt een gesprek al tot een oplossing.

Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goed reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. De klachten en geschillenregeling Paramedici, biedt u een onafhankelijke klachten functionaris. Via de website http://www.klachtenloketparamedici.nl vind u nadere informatie, het meldformulier en uitleg over de procedure. Komt u er niet uit of heeft u nadere vragen, dan is het ook mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen.

Voor vragen of meer informatie: email: info@klachtenloketparamedici.nl of tel; 030 310 09 29 ( bereikbaar van ma t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur)